Hem

Hagströms utbildningsstiftelse förvaltar pengar som ska användas till kyrkliga utbildningar eller andra utbildningar som har en stark koppling till Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. Kravet är att man är medlem, inte fyllt 30 år och att utbildningen kommer Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift till gagn på något sätt. Utförligare riktlinjer finner du under ”Riktlinjer” i menyn. Här finns även riktlinjer för bidrag till Svenska Kyrkans Grundkurs.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift sitter som styrelse för stiftelsen som sammanträder två gånger om året. Distriktets årsmöte granskar varje år stiftelsen och beslutar om ansvarsfrihet.